Kildeinformasjon
Statsarkivet i Tromsø SATØ/S-1323/G/Ga/Gab/L0006klokker
Lenke til Arkivportalen
S-1323: Kvæfjord sokneprestkontor
G: Kirkelige handlinger
Ga: Kirke- og klokkerbøker
Gab: Klokkerbøker
L0006klokker: Klokkerbok
Klokkerbok nr. 6 /1912 - 1931 Troms fylke
Kvæfjord prgj.
Kvæfjord sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Konfirmasjon Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Statlige arkiver Kirken