Innhold

Vestfold


Larvik by

Viede dissentere - Den katolsk apostoliske menighet i Larvik organ
1920-1929 1920 (s. 2) 1922 (s. 3)
Notatside - Den katolsk apostoliske menighet i Larvik organ
1920-1929 1920
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Side 1
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg Statsarkivet i Kongsberg SAKO/P-953/H/Ha/L0002
Lenke til Arkivportalen
Den katolsk-apostoliske menighet i Larvik H: Dåps- og vigselsbøker
Ha: Dåps- og vigselsbøker
L0002: Vigselsbok
Dissenterprotokoll nr. 2 /1920 - 1922 Vestfold fylke
Larvik by
Den katolsk apostoliske menighet i Larvik org.
- Kirkebøker Personopplysninger Forlovelse, lysning og ekteskap Dissentere Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver