Innhold

Vestfold


Larvik by

Fødte barn av dissentere - Den katolsk apostoliske menighet i Larvik organ
1880-1889 1888-1891 (s. 1-2)
1890-1899 1888-1891 (s. 1-2) 1891-1893 (s. 3-4) 1893-1894 (s. 5-6) 1894-1896 (s. 7-8) 1896-1897 (s. 9-10) 1897-1899 (s. 11-12) 1899-1901 (s. 13-14)
1900-1909 1899-1901 (s. 13-14) 1901-1902 (s. 15-16) 1902-1904 (s. 17-18) 1904-1906 (s. 19-20) 1907-1910 (s. 227-228)
1910-1919 1907-1910 (s. 227-228) 1911-1913 (s. 229) 1914-1919 (s. 230) 1919-1925 (s. 231)
1920-1929 1919-1925 (s. 231) 1926 (s. 232)
Viede dissentere - Den katolsk apostoliske menighet i Larvik organ
1890-1899 1892-1905 (s. 21-22)
1900-1909 1892-1905 (s. 21-22) 1908-1920 (s. 23-24)
1910-1919 1908-1920 (s. 23-24)
1920-1929 1908-1920 (s. 23-24) 1922 (s. 25-26)
Døde dissentere - Den katolsk apostoliske menighet i Larvik organ
1880-1889 1889-1902 (s. 217-218)
1890-1899 1889-1902 (s. 217-218)
1900-1909 1889-1902 (s. 217-218) 1903-1926 (s. 219-220)
1910-1919 1903-1926 (s. 219-220)
1920-1929 1903-1926 (s. 219-220) 1928-1963 (s. 215-216)
1930-1939 1928-1963 (s. 215-216)
1940-1949 1928-1963 (s. 215-216)
1950-1959 1928-1963 (s. 215-216)
1960-1969 1928-1963 (s. 215-216)
Annen liste - Den katolsk apostoliske menighet i Larvik organ
1880-1889 1888-1926 (s. 31-32)
1890-1899 1888-1926 (s. 31-32)
1900-1909 1888-1926 (s. 31-32)
1910-1919 1888-1926 (s. 31-32)
1920-1929 1888-1926 (s. 31-32)
Løst vedlegg - Den katolsk apostoliske menighet i Larvik organ
1910-1919 1919-1922
1920-1929 1919-1922 1926 (s. 232)
1940-1949 1947
1950-1959 1950
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Etikett, tittel-, innholdsside
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg Statsarkivet i Kongsberg SAKO/P-953/H/Ha/L0001
Lenke til Arkivportalen
Den katolsk-apostoliske menighet i Larvik H: Dåps- og vigselsbøker
Ha: Dåps- og vigselsbøker
L0001: Dåps- og vigselsbok
Dissenterprotokoll nr. 1 /1888 - 1926 Vestfold fylke
Larvik by
Den katolsk apostoliske menighet i Larvik org.
Inneholder en rekke ulike lister som er samlet under Annen liste 1888-1926 (031-). Se også register foran i boken. Kirkebøker Personopplysninger Fødsel og dåp Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Dissentere Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver