Innhold

Vestfold


Larvik by

Lysninger - Den katolsk apostoliske menighet i Larvik organ
1910-1919 1919-1922 (s. 1)
1920-1929 1919-1922 (s. 1)
Løst vedlegg - Den katolsk apostoliske menighet i Larvik organ
1920-1929 1920 (s. 1)
Notatside - Den katolsk apostoliske menighet i Larvik organ
1910-1919 1919
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Etikett, tittel-, innholdsside
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg Statsarkivet i Kongsberg SAKO/P-953/G/Ga/L0001
Lenke til Arkivportalen
Den katolsk-apostoliske menighet i Larvik G: Lysningsbøker
Ga: Lysningsbøker
L0001: Lysningsbok
Dissenterprotokoll nr. 1 /1919 - 1922 Vestfold fylke
Larvik by
Den katolsk apostoliske menighet i Larvik org.
- Kirkebøker Personopplysninger Forlovelse, lysning og ekteskap Dissentere Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver