Innhold

Buskerud


Drammen by

Fødte barn av dissentere - Den katolsk apostoliske menighet i Drammen dissentersamfunn
1870-1879 1877-1882 (s. 2)
1880-1889 1877-1882 (s. 2) 1883-1886 (s. 3-4) 1886-1888 (s. 5-6) 1889 (s. 7-8) 1889-1891 (s. 9-10)
1890-1899 1889-1891 (s. 9-10) 1891-1893 (s. 11-12) 1894-1896 (s. 13-14) 1896-1898 (s. 15-16) 1898-1899 (s. 17-18)
Viede dissentere - Den katolsk apostoliske menighet i Drammen dissentersamfunn
1870-1879 1877-1890 (s. 19-20)
1880-1889 1877-1890 (s. 19-20)
1890-1899 1877-1890 (s. 19-20) 1891-1898 (s. 21-22)
Døde dissentere - Den katolsk apostoliske menighet i Drammen dissentersamfunn
1880-1889 1880-1903 (s. 227-228)
1890-1899 1880-1903 (s. 227-228)
1900-1909 1880-1903 (s. 227-228) 1903-1935 (s. 229-230)
1910-1919 1903-1935 (s. 229-230)
1920-1929 1903-1935 (s. 229-230)
1930-1939 1903-1935 (s. 229-230)
Annen liste - Den katolsk apostoliske menighet i Drammen dissentersamfunn
1870-1879 1877-1899 (s. 31-32)
1880-1889 1877-1899 (s. 31-32)
1890-1899 1877-1899 (s. 31-32)
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Etikett, tittel-, innholdsside
Blank side Side 388
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg Statsarkivet i Kongsberg SAKO/P-949/H/Ha/L0001
Lenke til Arkivportalen
Den katolsk-apostoliske menighet i Drammen H: Dåps- og vigselsbøker
Ha: Dåps- og vigselsbøker
L0001: Dåps- og vigselsbok
Dissenterprotokoll nr. 1 /1877 - 1899 Buskerud fylke
Drammen by
Den katolsk apostoliske menighet i Drammen diss.
"Registerbok". Inneholder en rekke ulike lister som er samlet under Annen liste 1877-1899 (031-). Se også register foran i boken. Kirkebøker Personopplysninger Fødsel og dåp Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Dissentere Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver