Innhold

Oslo


Oslo by

Viede dissentere - Den katolsk apostoliske menighet i Kristiania dissentersamfunn
1900-1909 1904-1905 1906 1907 1908-1910
1910-1919 1908-1910 1910-1912 1912-1915 1917 1918 1919 1919-1921
1920-1929 1919-1921 1921-1923 1924-1926 1927 1928 1929 1929-1931
1930-1939 1929-1931 1932
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Etikett, tittel-, innholdsside
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Oslo SAO/PAO-0214/F/Fb/L0003
Lenke til Arkivportalen
Den katolsk apostoliske menighet i Oslo F: Menighetsprotokoller
Fb: Registerbøker
L0003: Vigselsregister
Dissenterprotokoll nr. 3 /1905 - 1932 Oslo fylke
Oslo by
Den katolsk apostoliske menighet i Kristiania diss.
- Kirkebøker Personopplysninger Forlovelse, lysning og ekteskap Dissentere Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver