Kildeinformasjon
Statsarkivet i Oslo Statsarkivet i Oslo SAO/PAO-0214/F/Fb/L0002
Lenke til Arkivportalen
Den katolsk apostoliske menighet i Oslo F: Menighetsprotokoller
Fb: Registerbøker
L0002: Dåps- og vigselsregister
Dissenterprotokoll nr. 2 /1894 - 1919 Oslo fylke
Oslo by
Den katolsk apostoliske menighet i Kristiania diss.
- Kirkebøker Personopplysninger Fødsel og dåp Forlovelse, lysning og ekteskap Dissentere Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver