Innhold

Oslo


Oslo by

Fødte barn av dissentere - Den katolsk apostoliske menighet i Kristiania dissentersamfunn
1870-1879 1877-1879 (s. 2-3)
1880-1889 1880-1882 (s. 4-5) 1882-1884 (s. 6-7) 1884-1886 (s. 8-9) 1886-1888 (s. 10-11) 1889 (s. 12-13)
1890-1899 1890 (s. 14-15) 1891 (s. 16-17) 1892 (s. 18-19) 1892-1894 (s. 20-21)
Viede dissentere - Den katolsk apostoliske menighet i Kristiania dissentersamfunn
1870-1879 1878-1894 (s. 24-25)
1880-1889 1878-1894 (s. 24-25)
1890-1899 1878-1894 (s. 24-25)
Døde dissentere - Den katolsk apostoliske menighet i Kristiania dissentersamfunn
1870-1879 1878-1890 (s. 216-217)
1880-1889 1878-1890 (s. 216-217)
1890-1899 1878-1890 (s. 216-217) 1891-1894 (s. 218-219)
Annen liste - Den katolsk apostoliske menighet i Kristiania dissentersamfunn
1870-1879 1878-1894 (s. 44-45)
1880-1889 1878-1894 (s. 44-45)
1890-1899 1878-1894 (s. 44-45)
Løst vedlegg - Den katolsk apostoliske menighet i Kristiania dissentersamfunn
1880-1889 1885
1890-1899 1890
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Etikett, tittel-, innholdsside
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Oslo Statsarkivet i Oslo SAO/PAO-0214/F/Fb/L0001
Lenke til Arkivportalen
Den katolsk apostoliske menighet i Oslo F: Menighetsprotokoller
Fb: Registerbøker
L0001: Registerbok for Kristiania og Drammen
Dissenterprotokoll nr. 1 /1877 - 1894 Oslo fylke
Oslo by
Den katolsk apostoliske menighet i Kristiania diss.
Boken i sin helhet omfatter Kristiania og Drammen. Den del av boken som dekker Drammen; se Buskerud. En rekke lister (se tittel- og registerside) er her lagt under "annen liste". Kirkebøker Personopplysninger Fødsel og dåp Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Dissentere Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver