Innhold

Oslo


Oslo by

Viede - Christian Science Society dissentersamfunn
Ukjent år Viede
1920-1929 1920 (s. 158) 1922 (s. 159) 1923 (s. 160)
Fødte barn av dissentere - Christian Science Society dissentersamfunn
Ukjent år Fødte barn av dissentere
1900-1909 1908-1910 (s. 126)
1910-1919 1908-1910 (s. 126) 1911 (s. 127) 1913 (s. 128) 1918-1920 (s. 129)
1920-1929 1918-1920 (s. 129) 1921 (s. 130) 1922 (s. 131)
Innmeldte dissentere - Christian Science Society dissentersamfunn
Ukjent år Innmeldte dissentere
1920-1929 1920 (s. 1) 1921 (s. 3) 1922 (s. 4) 1923 (s. 5)
Utmeldte dissentere - Christian Science Society dissentersamfunn
Ukjent år Utmeldte dissentere
1920-1929 1920 (s. 75) 1921 (s. 76) 1922 (s. 77)
Annen liste - Christian Science Society dissentersamfunn
Ukjent år Annen liste
Notatside - Christian Science Society dissentersamfunn
Ukjent år Notatside
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Etikett, tittel-, innholdsside
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Oslo Statsarkivet i Oslo SAO/PAO-0234/A/L0001
Lenke til Arkivportalen
Christian Science Society Oslo A: Menighetsprotokoller
L0001: Kirkebok
Dissenterprotokoll nr. 1 /1908 - 1923 Oslo fylke
Oslo by
Christian Science Society diss.
Annen liste: Alfabetisk navneregister til protokollen. I tillegg - etter registeret: Adresseforandringer. Kirkebøker Personopplysninger Fødsel og dåp Forlovelse, lysning og ekteskap Dissentere Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver