Innhold

Oslo


Oslo by

Lysninger - Broderskapets kirke (Unitarisk samfunn) dissentersamfunn
1920-1929 1922-1927 (s. 1)
Notatside - Broderskapets kirke (Unitarisk samfunn) dissentersamfunn
Ukjent år Notatside
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Etikett, tittel-, innholdsside
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Oslo Statsarkivet i Oslo SAO/PAO-0221/D/L0001
Lenke til Arkivportalen
Broderskapets kirke Oslo D: Vigselbøker
L0001: Lysningsbok
Vigselsbok (dissentere) nr. 1 /1922 - 1927 Oslo fylke
Oslo by
Broderskapets kirke (Unitarisk samfunn) diss.
- Kirkebøker Personopplysninger Forlovelse, lysning og ekteskap Dissentere Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver