Innhold

Oslo


Oslo by

Lysninger - Garnisonsmenigheten diverse
1920-1929 1922-1927 (s. 1) 1927 (s. 2) 1928 (s. 5) 1929 (s. 22)
1930-1939 1930 (s. 45) 1931 (s. 70) 1932 (s. 96)
Notatside - Garnisonsmenigheten diverse
Ukjent år Notatside
1910-1919 1919-1936
1920-1929 1919-1936
1930-1939 1919-1936
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Etikett, tittel-, innholdsside
Kildeinformasjon
SAO/A-10846/H/Ha/L0010
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Garnisonsmenigheten Kirkebøker H: LYSNINGSBØKER
Ha: Lysningsbøker
L0010: Lysningsbok
Lysningsprotokoll nr. I 10/1922 - 1932 Oslo fylke
Oslo by
Garnisonsmenigheten div
- Kirkebøker Personopplysninger Forlovelse, lysning og ekteskap Statlige arkiver Kirken