Innhold

Vest-Agder


Kristiansand by

Fødte barn av dissentere - Den katolsk apostoliske menighet i Kristiansand dissentersamfunn
Ukjent år Side 94
1890-1899 1897-1903 (s. 95)
1900-1909 1897-1903 (s. 95) 1905-1918 (s. 96)
1910-1919 1905-1918 (s. 96)
Viede dissentere - Den katolsk apostoliske menighet i Kristiansand dissentersamfunn
Ukjent år Side 141
1900-1909 1902-1924 (s. 142)
1910-1919 1902-1924 (s. 142)
1920-1929 1902-1924 (s. 142)
Døde dissentere - Den katolsk apostoliske menighet i Kristiansand dissentersamfunn
Ukjent år Side 159
1890-1899 1896-1925 (s. 160)
1900-1909 1896-1925 (s. 160)
1910-1919 1896-1925 (s. 160)
1920-1929 1896-1925 (s. 160)
Innmeldte dissentere - Den katolsk apostoliske menighet i Kristiansand dissentersamfunn
Ukjent år Side 1
1890-1899 1896-1897 (s. 2) 1897-1902 (s. 3)
1900-1909 1897-1902 (s. 3) 1903-1911 (s. 4) 1903 (s. 5)
1910-1919 1903-1911 (s. 4)
Utmeldte dissentere - Den katolsk apostoliske menighet i Kristiansand dissentersamfunn
Ukjent år Side 62
1890-1899 1897-1903 (s. 63)
1900-1909 1897-1903 (s. 63) 1904-1913 (s. 64)
1910-1919 1904-1913 (s. 64) 1919-1920 (s. 65)
1920-1929 1919-1920 (s. 65)
Annen liste - Den katolsk apostoliske menighet i Kristiansand dissentersamfunn
Ukjent år Side 175
1890-1899 1896-1903 (s. 176)
1900-1909 1896-1903 (s. 176)
Notatside - Den katolsk apostoliske menighet i Kristiansand dissentersamfunn
Ukjent år Notatside
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Etikett, tittel-, innholdsside
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kristiansand Statsarkivet i Kristiansand SAK/1292-0010/F/Fa/L0002
Lenke til Arkivportalen
Den katolsk-apostoliske menighet, Kristiansand F: Ministerialia
Fa: Menighetsprotokoller
L0002: Menighetsprotokoll
Dissenterprotokoll nr. 2 /1896 - 1925 Vest-Agder fylke
Kristiansand by
Den katolsk apostoliske menighet i Kristiansand diss.
Annen liste: Innmeldte barn (176) Kirkebøker Personopplysninger Fødsel og dåp Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Dissentere Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver