Innhold

Aust-Agder


Arendal by

Fødte barn av dissentere - Den katolsk-apostoliske menighet i Arendal dissentersamfunn
1890-1899 1894-1916 (s. 1)
1900-1909 1894-1916 (s. 1)
1910-1919 1894-1916 (s. 1) 1917-1922 (s. 2)
1920-1929 1917-1922 (s. 2)
Viede dissentere - Den katolsk-apostoliske menighet i Arendal dissentersamfunn
1900-1909 1903-1917 (s. 24)
1910-1919 1903-1917 (s. 24) 1917 (s. 25)
Døde dissentere - Den katolsk-apostoliske menighet i Arendal dissentersamfunn
1900-1909 1908-1922 (s. 117)
1910-1919 1908-1922 (s. 117)
1920-1929 1908-1922 (s. 117)
Annen liste - Den katolsk-apostoliske menighet i Arendal dissentersamfunn
1880-1889 1889-1928 (s. 32)
1890-1899 1889-1928 (s. 32)
1900-1909 1889-1928 (s. 32)
1910-1919 1889-1928 (s. 32)
1920-1929 1889-1928 (s. 32)
Løst vedlegg - Den katolsk-apostoliske menighet i Arendal dissentersamfunn
1950-1959 1950 (s. 118)
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Etikett, tittel-, innholdsside
Blank side Side 118
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kristiansand Statsarkivet i Kristiansand SAK/1292-0009/F/Fa/L0001
Lenke til Arkivportalen
Den katolsk-apostoliske menighet, Arendal F: Ministerialia
Fa: Menighetsprotokoller
L0001: Menighetsprotokoll nr F-8
Dissenterprotokoll nr. F 8 /1889 - 1928 Aust-Agder fylke
Arendal by
Den katolsk-apostoliske menighet i Arendal diss.
Inneholder en rekke lister som er samlet under Annen liste 1889-1928 (032). Se også register foran i boka. Kirkebøker Personopplysninger Fødsel og dåp Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Dissentere Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver