Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger Statsarkivet i Stavanger SAST/A -101857/H/Ha/Hab/L0012
Lenke til Arkivportalen
Torvastad sokneprestkontor H: Kirkelige handlinger
Ha: Kirkebøker
Hab: Klokkerbøker
L0012: Klokkerbok B 12
Klokkerbok nr. B 12 /1909 - 1945 Rogaland fylke
Torvastad prgj.
Utsira sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Død og begravelse Statlige arkiver Kirken