Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger SAST/A-101828/H/Ha/Hab/L0006
Lenke til Arkivportalen
Strand sokneprestkontor H: Kirkelige handlinger
Ha: Kirkebøker
Hab: Klokkerbøker
L0006: Klokkerbok B 6
Klokkerbok nr. B 6/1933 - 1950 Rogaland fylke
Strand prgj.
Strand sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Borgerlige vielser Personopplysninger Fødsel og dåp Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Statlige arkiver Kirken