Innhold
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-1456/687/L1005
Lenke til Arkivportalen
Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag 687: Støren
L1005: Ministerialprotokoll, Støren
Dagregister nr. 687A11 /1891 - 1912 Sør-Trøndelag fylke
Støren prgj.
Budal sokn
Støren sokn
Horg sokn
Soknedal sokn
- Kirkebøker Statlige arkiver Kirken