Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim SAT/A-1456/602/L0150
Lenke til Arkivportalen
Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag 602: Trondheim - Vår Frues kirke
L0150: Klokkerbok, Trondheim prestegjeld, Vår Frue kirke sokn
Klokkerbok nr. 602C18 /1922 - 1949 Sør-Trøndelag fylke
Vår Frue menighet
Vår Frue sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver Kirken