Kildeinformasjon
SAT/A-1456/655/L0690
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag 655: Åfjord - Å
L0690: Klokkerbok, Åfjord
Klokkerbok nr. 655C06/1937 - 1950 Sør-Trøndelag fylke
Åfjord prgj.
Å sokn
- -