Innhold

Nederland


Den norske sjømannsmisjon i utlandet/Hollandske havner (Amsterdam-Rotterdam-Europort)

Fødte og døpte
Ukjent år Fødte og døpte
1920-1929 1928 (s. 1a) 1929 (s. 1b-2a)
1930-1939 1931 (s. 2b-3a) 1932-1933 (s. 3b-4a) 1934-1935 (s. 4b-5a) 1936 (s. 5b-6a) 1937 (s. 6b-7a) 1938 (s. 7b-8a) 1939 (s. 8b-9a)
1940-1949 1940 (s. 9b-10a) 1941 (s. 10b-11a) 1942 (s. 11b-12a) 1943 (s. 12b-13a) 1944 (s. 14b-15a) 1945 (s. 15b-16a) 1946 (s. 16b-17a) 1947 (s. 19b-20a) 1948 (s. 21b-22a) 1949 (s. 22b-23a)
1950-1959 1950 (s. 24b-25a) 1951 (s. 26b-27a) 1952 (s. 28b-29a) 1953 (s. 30b-31a) 1954 (s. 32b-33a) 1955 (s. 34b-35a) 1956 (s. 36b-37a)
Konfirmerte
Ukjent år Side 69b-70a
1920-1929 1929-1939 (s. 70b-71a)
1930-1939 1929-1939 (s. 70b-71a)
1940-1949 1941-1943 (s. 71b-72a) 1946-1947 (s. 72b-73a) 1948-1953 (s. 73b-74a)
1950-1959 1948-1953 (s. 73b-74a) 1955 (s. 74b-75a)
Viede
Ukjent år Side 93b-94a
1920-1929 1928 (s. 94b-95a) 1929 (s. 95b-96a)
1930-1939 1930 (s. 96b-97a) 1931 (s. 97b-98a) 1932 (s. 98b-99a) 1933 (s. 99b-100a) 1934 (s. 100b-101a) 1935 (s. 101b-102a) 1936 (s. 103b-104a) 1937 (s. 105b-106a) 1938 (s. 106b-107a) 1939 (s. 108b-109a)
1940-1949 1940-1941 (s. 110b-111a) 1943-1945 (s. 111b-112a) 1946 (s. 112b-113a) 1947 (s. 113b-114a) 1948 (s. 115b-116a) 1949 (s. 118b-119a)
1950-1959 1950 (s. 120b-121a) 1951 (s. 122b-123a) 1952 (s. 123b-124a) 1953 (s. 124b-125a) 1954 (s. 125b-126a) 1955 (s. 127b-128a) 1956 (s. 128b-129a) 1957 (s. 130b-131a)
Døde og begravede
Ukjent år Side 147b-148a
1920-1929 1928 (s. 148b-149a) 1929 (s. 149b-150a)
1930-1939 1930 (s. 150b-151a) 1931 (s. 151b-152a) 1932 (s. 152b-153a) 1933 (s. 153b-154a) 1934-1935 (s. 154b-155a) 1936 (s. 155b-156a) 1937 (s. 156b-157a) 1938 (s. 157b-158a) 1939 (s. 158b-159a)
1940-1949 1940 (s. 159b-160a) 1941 (s. 160b-161a) 1942 (s. 161b-162a) 1943 (s. 162b-163a) 1944 (s. 163b-164a) 1945 (s. 164b-165a) 1946 (s. 165b-166a) 1947 (s. 166b-167a) 1948 (s. 167b-168a) 1949 (s. 169b-170a)
1950-1959 1950 (s. 170b-171a) 1951 (s. 172b-173a) 1952 (s. 173b-174a) 1953 (s. 174b-175a) 1954 (s. 175b-176a) 1955 (s. 177b-178a) 1956 (s. 179b-180a)
Notatside
1920-1929 1928
1930-1939 1934-1949
1940-1949 1934-1949
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Etikett, tittel-, innholdsside
Ytterperm Ytterperm
Innerperm Innerperm
Blank side Side 38b-39a
Filmingsplakat Filmingsplakat
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen SAB/SAB/PA-0106/H/Ha/Haa/L0004
Lenke til Arkivportalen
Den norske sjømannsmisjon i utlandet/Hollandske havner (Amsterdam-Rotterdam-Europort) H: Kyrkjelege handlingar
Ha: Kyrkjebøker
Haa: Rotterdam-Amsterdam
L0004: Kyrkjebok
Ministerialbok nr. A 1 /1928 - 1956 Nederland
Rotterdam by
Notatsider: Autorisasjon og visitaspåtegning (nest siste side og bakre innerperm). Kirkebøker Ministerialbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Konfirmasjon Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Sjømenn og sjøfolk Statlige arkiver Kirken