Innhold

Storbritannia


Privatarkiv 103 - Den norske sjømannsmisjon i utlandet/London m/bistasjoner

Fødte og døpte
Ukjent år Side 3b-4a
1900-1909 1903 (s. 4b-5a) 1904 (s. 5b-6a) 1905 (s. 6b-7a) 1906 (s. 7b-8a) 1907 (s. 8b-9a) 1908 (s. 9b-10a) 1909 (s. 10b-11a)
1910-1919 1910 (s. 11b-12a) 1911 (s. 12b-13a) 1912 (s. 13b-14a) 1913 (s. 14b-15a) 1914 (s. 15b-16a) 1915 (s. 16b-17a) 1916 (s. 17b-18a) 1917 (s. 18b-19a) 1918 (s. 19b-20a) 1919 (s. 20b-21a)
1920-1929 1920 (s. 21b-22a) 1921 (s. 22b-23a) 1922 (s. 23b-24a) 1923-1925 (s. 24b-25a) 1926 (s. 25b-26a) 1927 (s. 26b-27a) 1928 (s. 27b-28a) 1929 (s. 28b-29a)
1930-1939 1930 (s. 29b-30a) 1931 (s. 30b-31a) 1932 (s. 31b-32a) 1933 (s. 32b-33a)
Konfirmerte
Ukjent år Side 45b-46a
1900-1909 1904 (s. 46b-47a) 1905 (s. 47b-48a) 1906 (s. 48b-49a)
1910-1919 1910 (s. 49b-50a) 1913 (s. 50b-51a) 1916 (s. 51b-52a) 1917-1922 (s. 52b-53a)
1920-1929 1917-1922 (s. 52b-53a) 1923-1932 (s. 53b-54a)
1930-1939 1923-1932 (s. 53b-54a) 1933 (s. 54b-55a)
Viede
Ukjent år Side 57b-58a
1900-1909 1903-1926 (s. 58b-59a) 1905-1929 (s. 59b-60a) 1906-1929 (s. 60b-61a) 1907-1930 (s. 61b-62a) 1908-1930 (s. 62b-63a) 1909-1931 (s. 63b-64a)
1910-1919 1903-1926 (s. 58b-59a) 1905-1929 (s. 59b-60a) 1906-1929 (s. 60b-61a) 1907-1930 (s. 61b-62a) 1908-1930 (s. 62b-63a) 1909-1931 (s. 63b-64a) 1910-1932 (s. 64b-65a) 1911-1932 (s. 65b-66a) 1912 (s. 66b-67a) 1913-1921 (s. 67b-68a) 1914-1922 (s. 68b-69a) 1915-1923 (s. 69b-70a) 1916-1925 (s. 70b-71a) 1917-1936 (s. 71b-72a) 1918-1920 (s. 72b-73a)
1920-1929 1903-1926 (s. 58b-59a) 1905-1929 (s. 59b-60a) 1906-1929 (s. 60b-61a) 1907-1930 (s. 61b-62a) 1908-1930 (s. 62b-63a) 1909-1931 (s. 63b-64a) 1910-1932 (s. 64b-65a) 1911-1932 (s. 65b-66a) 1913-1921 (s. 67b-68a) 1914-1922 (s. 68b-69a) 1915-1923 (s. 69b-70a) 1916-1925 (s. 70b-71a) 1917-1936 (s. 71b-72a) 1918-1920 (s. 72b-73a)
1930-1939 1907-1930 (s. 61b-62a) 1908-1930 (s. 62b-63a) 1909-1931 (s. 63b-64a) 1910-1932 (s. 64b-65a) 1911-1932 (s. 65b-66a) 1917-1936 (s. 71b-72a)
Døde og begravede
Ukjent år Side 73b-74a
1900-1909 1903 (s. 74b-75a) 1904 (s. 75b-76a) 1905 (s. 76b-77a) 1906 (s. 77b-78a) 1907 (s. 78b-79a) 1908 (s. 79b-80a) 1909 (s. 80b-81a)
1910-1919 1910 (s. 81b-82a) 1911 (s. 82b-83a) 1912 (s. 83b-84a) 1913 (s. 84b-85a) 1914 (s. 85b-86a) 1915 (s. 86b-87a) 1916 (s. 87b-88a) 1917 (s. 88b-89a) 1918 (s. 89b-90a) 1919 (s. 90b-91a)
1920-1929 1920 (s. 91b-92a) 1921 (s. 92b-93a) 1922 (s. 93b-94a) 1923 (s. 94b-95a) 1924 (s. 95b-96a) 1925 (s. 96b-97a) 1926 (s. 97b-98a) 1927 (s. 98b-99a) 1928 (s. 99b-100a) 1929 (s. 100b-101a)
1930-1939 1930 (s. 102b-103a) 1931 (s. 103b-104a) 1932 (s. 104b-105a) 1933 (s. 105b-106a)
Kommunikanter
1900-1909 1909 (s. 181b-182a)
1910-1919 1910 (s. 182b-183a) 1911 (s. 183b-184a) 1912-1924 (s. 184b-185a)
1920-1929 1912-1924 (s. 184b-185a) 1925 (s. 185b-186a) 1926-1927 (s. 186b-187a) 1927 (s. 187b-188a) 1928 (s. 188b-189a) 1929 (s. 189b-190a)
1930-1939 1930 (s. 191b-192a) 1931 (s. 193b-194a) 1932 (s. 195b-196a) 1933 (s. 197b-198a) 1934 (s. 199b-200a)
Dagregister
Ukjent år Side 121b-122a
1900-1909 1908 (s. 122b-123a) 1909 (s. 129b-130a)
1910-1919 1910 (s. 148b-149a) 1911 (s. 169b-170a)
Notatside
1900-1909 1909-1913
1910-1919 1909-1913
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Side 1b-2a
Blank side Side 1a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen SAB/A-48601/H/Ha/L0003
Lenke til Arkivportalen
Privatarkiv 103 - Den norske sjømannsmisjon i utlandet/London m/bistasjoner H: Kyrkjelege handlingar
Ha: Kyrkjebøker
L0003: Kyrkjebok
Ministerialbok nr. A 3/1903 - 1934 Storbritannia
London by
Notatsider: Autorisasjon og visitaspåtegning (siste side). Kirkebøker Ministerialbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Konfirmasjon Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Kommunikanter Sjømenn og sjøfolk Statlige arkiver Kirken