Innhold

Rogaland


Strand prestegjeld

Viede - Strand sokn
Ukjent år Viede
1880-1889 1882 (s. 1) 1883 (s. 2) 1884 (s. 4) 1885 (s. 5) 1886 (s. 7) 1887 (s. 9) 1888-1889 (s. 10)
1890-1899 1890 (s. 11) 1891 (s. 13) 1892 (s. 14) 1893 (s. 15) 1894 (s. 17) 1895 (s. 19) 1896 (s. 20) 1897 (s. 21) 1898 (s. 22) 1899 (s. 23)
1900-1909 1900 (s. 24) 1901 (s. 25) 1902 (s. 26) 1903 (s. 27) 1904 (s. 28) 1905 (s. 29) 1906 (s. 30) 1907 (s. 31) 1908 (s. 33) 1909 (s. 34)
1910-1919 1910 (s. 37) 1911 (s. 38) 1912 (s. 40) 1913 (s. 42) 1914 (s. 43) 1915 (s. 45) 1916 (s. 48) 1917 (s. 49) 1918 (s. 51) 1919 (s. 54)
1920-1929 1920 (s. 55) 1921 (s. 57) 1922 (s. 58) 1923 (s. 59) 1924 (s. 61) 1925 (s. 63) 1926 (s. 64) 1927 (s. 66) 1928 (s. 68) 1929 (s. 70)
Døde og begravede - Strand sokn
Ukjent år Side 72
1880-1889 1882 (s. 73) 1883 (s. 75) 1884 (s. 78) 1885 (s. 81) 1886 (s. 84) 1887 (s. 85) 1888 (s. 87) 1889 (s. 89)
1890-1899 1890 (s. 91) 1891 (s. 94) 1892 (s. 96) 1893 (s. 98) 1894 (s. 101) 1895 (s. 102) 1896 (s. 105) 1897 (s. 106) 1898 (s. 107) 1898-1928 (s. 171) 1899 (s. 108)
1900-1909 1898-1928 (s. 171) 1900 (s. 109) 1901 (s. 110) 1902 (s. 111) 1903 (s. 112) 1904 (s. 113) 1905 (s. 114) 1906 (s. 115) 1907 (s. 116) 1908 (s. 118) 1909 (s. 120)
1910-1919 1898-1928 (s. 171) 1910 (s. 122) 1911 (s. 123) 1912 (s. 125) 1913 (s. 128) 1914 (s. 130) 1915 (s. 132) 1916 (s. 135) 1917 (s. 137) 1918 (s. 139) 1919 (s. 142)
1920-1929 1898-1928 (s. 171) 1920 (s. 144) 1921 (s. 147) 1922 (s. 150) 1923 (s. 152) 1924 (s. 154) 1925 (s. 157) 1926 (s. 160) 1927 (s. 164) 1928 (s. 167) 1929 (s. 169)
Innflyttede - Strand sokn
Ukjent år Side 172
1880-1889 1882-1885 (s. 173) 1885-1886 (s. 174) 1887 (s. 175) 1888-1890 (s. 176)
1890-1899 1888-1890 (s. 176) 1890-1893 (s. 177) 1893-1896 (s. 178) 1896-1897 (s. 179) 1898-1899 (s. 180) 1899-1900 (s. 181)
1900-1909 1899-1900 (s. 181) 1900-1903 (s. 182) 1904-1906 (s. 183) 1906-1916 (s. 184)
1910-1919 1906-1916 (s. 184)
1920-1929 1920 (s. 185)
Utflyttede - Strand sokn
Ukjent år Side 212
1880-1889 1882 (s. 213) 1883 (s. 214) 1884-1886 (s. 215) 1887-1890 (s. 217)
1890-1899 1887-1890 (s. 217) 1891-1893 (s. 218) 1893-1896 (s. 219) 1896-1897 (s. 220) 1898 (s. 221) 1899 (s. 222)
1900-1909 1900 (s. 223) 1901 (s. 224) 1902 (s. 225) 1903 (s. 226) 1904 (s. 227) 1905 (s. 228) 1905-1908 (s. 229)
Innmeldte - Strand sokn
Ukjent år Side 262
Utmeldte - Strand sokn
Ukjent år Side 265
Viede dissentere - Strand sokn
1890-1899 1894 (s. 18) 1897 (s. 21) 1898 (s. 22)
1900-1909 1900 (s. 24) 1901 (s. 25) 1902 (s. 26) 1903 (s. 27) 1909 (s. 35)
Notatside - Strand sokn
Ukjent år Notatside
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Etikett, tittel-, innholdsside
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger SAST/A-101828/H/Ha/Haa/L0010
Lenke til Arkivportalen
Strand sokneprestkontor H: Kirkelige handlinger
Ha: Kirkebøker
Haa: Kirkebøker
L0010: Kirkebok A 10
Ministerialbok nr. A 10 /1882 - 1929 Rogaland fylke
Strand prgj.
Strand sokn
- Kirkebøker Ministerialbøker Personopplysninger Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Emigrasjon og flytting Dissentere Statlige arkiver Kirken