Kildeinformasjon
Statsarkivet i Hamar Statsarkivet i Hamar SAH/DOMPH-002/H/Ha/Hab/L0002
Lenke til Arkivportalen
Hamar prestekontor H: Kirkelige handlinger
Ha: Kirkebøker
Hab: Klokkerbøker
L0002: Klokkerbok
Klokkerbok nr. 2 /1899 - 1929 Hedmark fylke
Hamar prgj.
Vang prgj.
Hamar sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Konfirmasjon Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Kirken