Innhold

Telemark


Gjerpen prestegjeld

Lysninger - Gjerpen sokn
1900-1909 1908 1909
1910-1919 1910 1911 1912 1913
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Etikett, tittel-, innholdsside
Kildeinformasjon
SAKO/A-265/H/Ha/L0002
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg Gjerpen kirkebøker H: Lysningsbøker
Ha: Lysningsbøker - Rekke I: Prestegjeldet
L0002: Lysningsbok
Lysningsprotokoll nr. I 2/1908 - 1913 Telemark fylke
Gjerpen prgj.
Gjerpen sokn
- Kirkebøker Personopplysninger Forlovelse, lysning og ekteskap Statlige arkiver Kirken