Innhold

Telemark


Gjerpen prestegjeld

Lysninger - Gjerpen sokn
1890-1899 1896 1897 1898 1899
1900-1909 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908
Løst vedlegg - Gjerpen sokn
1900-1909 1902-1908 1904 1908
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Etikett, tittel-, innholdsside
Kildeinformasjon
SAKO/A-265/H/Ha/L0001
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg Gjerpen kirkebøker H: Lysningsbøker
Ha: Lysningsbøker - Rekke I: Prestegjeldet
L0001: Lysningsbok
Lysningsprotokoll nr. I 1/1896 - 1908 Telemark fylke
Gjerpen prgj.
Gjerpen sokn
- Kirkebøker Personopplysninger Forlovelse, lysning og ekteskap Statlige arkiver Kirken