Kildeinformasjon
SAKO/A-257/G/Ga/L0008
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg Bø kirkebøker G: Klokkerbøker
Ga: Klokkerbøker - Prestegjeldet
L0008: Klokkerbok
Klokkerbok nr. 8/1920 - 1930 Telemark fylke
Bø prgj.
Bø sokn
- -