Innhold

Oslo


Oslo by

Døde og begravede - Sagene menighet
Ukjent år Side 22
1880-1889 1880 (s. 23) 1881 (s. 24) 1882 (s. 29) 1883 (s. 36) 1884 (s. 39) 1885 (s. 44) 1886 (s. 50) 1887 (s. 56) 1888 (s. 61) 1889 (s. 65)
1890-1899 1890 (s. 69) 1891 (s. 74) 1892 (s. 79) 1893 (s. 86) 1894 (s. 92) 1895 (s. 99) 1896 (s. 105) 1897 (s. 112)
Innflyttede - Sagene menighet
Ukjent år Side 124
1880-1889 1880-1886 (s. 125) 1887-1896 (s. 126)
1890-1899 1887-1896 (s. 126) 1897-1913 (s. 127)
1900-1909 1897-1913 (s. 127)
1910-1919 1897-1913 (s. 127) 1914-1921 (s. 128)
1920-1929 1914-1921 (s. 128)
Utflyttede - Sagene menighet
Ukjent år Side 136
1880-1889 1881-1886 (s. 137) 1887-1892 (s. 138)
1890-1899 1887-1892 (s. 138) 1893-1901 (s. 139)
1900-1909 1893-1901 (s. 139) 1902-1915 (s. 140)
1910-1919 1902-1915 (s. 140) 1916-1919 (s. 141)
Dødfødte - Sagene menighet
Ukjent år Dødfødte
1880-1889 1880-1884 (s. 1) 1885-1886 (s. 2) 1887 (s. 3) 1888-1891 (s. 4)
1890-1899 1888-1891 (s. 4) 1892-1893 (s. 5) 1894-1896 (s. 6) 1897-1898 (s. 7) 1899-1900 (s. 8)
1900-1909 1899-1900 (s. 8) 1901-1902 (s. 9) 1903-1904 (s. 10) 1905-1906 (s. 11) 1907-1908 (s. 12) 1909-1912 (s. 13)
1910-1919 1909-1912 (s. 13) 1913-1914 (s. 14) 1915-1916 (s. 15) 1917 (s. 16) 1918-1919 (s. 17)
1920-1929 1920-1921 (s. 18) 1921 (s. 19)
Innmeldte - Sagene menighet
Ukjent år Side 144
1880-1889 1881-1893 (s. 145)
1890-1899 1881-1893 (s. 145) 1894-1898 (s. 146) 1899-1902 (s. 147)
1900-1909 1899-1902 (s. 147) 1903-1909 (s. 148)
1910-1919 1910-1913 (s. 149) 1914-1915 (s. 150) 1916-1918 (s. 151)
1920-1929 1922 (s. 152)
Utmeldte - Sagene menighet
Ukjent år Side 152
1880-1889 1880-1882 (s. 153) 1883-1885 (s. 154) 1886-1888 (s. 155) 1889-1892 (s. 156)
1890-1899 1889-1892 (s. 156) 1893 (s. 157) 1894 (s. 158) 1895-1897 (s. 159)
Døde dissentere - Sagene menighet
1880-1889 1880-1886 (s. 121) 1887-1893 (s. 122)
1890-1899 1887-1893 (s. 122) 1894-1897 (s. 123)
Løst vedlegg - Sagene menighet
1920-1929 1921
Notatside - Sagene menighet
Ukjent år Notatside
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Etikett, tittel-, innholdsside
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Oslo Statsarkivet i Oslo SAO/A-10796/F/L0003
Lenke til Arkivportalen
Sagene prestekontor Kirkebøker F: Kirkebøker
L0003: Kirkebok for døde/gravlagte mv.
Ministerialbok nr. 3 /1880 - 1922 Oslo fylke
Oslo by
Sagene menighet
- Kirkebøker Ministerialbøker Personopplysninger Død og begravelse Emigrasjon og flytting Dissentere Statlige arkiver Kirken