Kildeinformasjon
Statsarkivet i Oslo SAO/A-10906/G/Ga/L0004
Lenke til Arkivportalen
A-10906: Fredrikstad domkirkes prestekontor Kirkebøker
G: KLOKKERBØKER
Ga: Klokkerbøker I
L0004: Klokkerbok
Klokkerbok nr. 4 /1910 - 1944 Østfold fylke
Vestre Fredrikstad prgj.
Vestre Fredrikstad sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver Kirken