Innhold

Nordland


Hadsel herred

Dødfødte - Hadsel Baptistmenighet dissentersamfunn
Ukjent år Side 46
1890-1899 1895-1920 (s. 47)
1900-1909 1895-1920 (s. 47)
1910-1919 1895-1920 (s. 47)
1920-1929 1895-1920 (s. 47)
Fødte barn av dissentere - Hadsel Baptistmenighet dissentersamfunn
Ukjent år Side 33
1890-1899 1893-1898 (s. 34) 1898-1901 (s. 35)
1900-1909 1898-1901 (s. 35) 1901-1903 (s. 36) 1904-1907 (s. 37) 1906-1911 (s. 38) 1909-1917 (s. 39)
1910-1919 1906-1911 (s. 38) 1909-1917 (s. 39) 1914-1926 (s. 40)
1920-1929 1914-1926 (s. 40) 1921-1940 (s. 41)
1930-1939 1921-1940 (s. 41)
1940-1949 1921-1940 (s. 41)
Viede dissentere - Hadsel Baptistmenighet dissentersamfunn
Ukjent år Side 48
1890-1899 1894-1935 (s. 49)
1900-1909 1894-1935 (s. 49)
1910-1919 1894-1935 (s. 49)
1920-1929 1894-1935 (s. 49)
1930-1939 1894-1935 (s. 49) 1937-1943 (s. 50)
1940-1949 1937-1943 (s. 50)
Døde dissentere - Hadsel Baptistmenighet dissentersamfunn
Ukjent år Side 53
1890-1899 1893-1911 (s. 54)
1900-1909 1893-1911 (s. 54)
1910-1919 1893-1911 (s. 54) 1912-1930 (s. 55)
1920-1929 1912-1930 (s. 55)
1930-1939 1912-1930 (s. 55) 1930-1944 (s. 56)
1940-1949 1930-1944 (s. 56)
Innmeldte dissentere - Hadsel Baptistmenighet dissentersamfunn
Ukjent år Side 1
1890-1899 1893 (s. 2) 1893-1899 (s. 3) 1899-1908 (s. 4)
1900-1909 1899-1908 (s. 4) 1908-1914 (s. 5)
1910-1919 1908-1914 (s. 5) 1914-1927 (s. 6)
1920-1929 1914-1927 (s. 6) 1927-1944 (s. 7)
1930-1939 1927-1944 (s. 7)
1940-1949 1927-1944 (s. 7)
Utmeldte dissentere - Hadsel Baptistmenighet dissentersamfunn
Ukjent år Side 22
1890-1899 1893-1913 (s. 23)
1900-1909 1893-1913 (s. 23)
1910-1919 1893-1913 (s. 23) 1914-1922 (s. 24)
1920-1929 1914-1922 (s. 24) 1928-1944 (s. 25)
1930-1939 1928-1944 (s. 25)
1940-1949 1928-1944 (s. 25)
Notatside - Hadsel Baptistmenighet dissentersamfunn
Ukjent år Notatside
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Etikett, tittel-, innholdsside
Blank side Side 8
Filmingsplakat Filmingsplakat
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-1459/888/L1276
Lenke til Arkivportalen
Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland 888: Hadsel
L1276: Baptistmenigheten Hadsel
Dissenterprotokoll nr. 888D03 /1893 - 1944 Nordland fylke
Hadsel herred
Hadsel Baptistmenighet diss.
- Kirkebøker Personopplysninger Fødsel og dåp Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Dissentere Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver