Kildeinformasjon
Statsarkivet i Tromsø SATØ/S-1310/H/Ha/Hab/L0010klokker
Lenke til Arkivportalen
Lenvik sokneprestembete H: Kirkelige handlinger
Ha: Kirkebøker og klokkerduplikater
Hab: Klokkerbøker
L0010klokker: Klokkerbok
Klokkerbok nr. 10 /1927 - 1945 Troms fylke
Lenvik prgj.
Lenvik sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Konfirmasjon Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Statlige arkiver Kirken