Innhold

Troms


Tromsø by

Innmeldte dissentere - Tromsø Metodistmenighet dissentersamfunn
1880-1889 1889 (s. 2) 1889-1892 (s. 3)
1890-1899 1889-1892 (s. 3) 1892 (s. 4)
Notatside - Tromsø Metodistmenighet dissentersamfunn
Ukjent år Notatside
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Etikett, tittel-, innholdsside
Blank side Side 5
Filmingsplakat Filmingsplakat
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Tromsø Statsarkivet i Tromsø
Lenke til Arkivportalen
Uten arkivreferanse Dissenterprotokoll nr. DP 7 /1889 - 1892 Troms fylke
Tromsø by
Tromsø Metodistmenighet diss.
- Kirkebøker Personopplysninger Dissentere Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver