Kildeinformasjon
Statsarkivet i Tromsø SATØ/S-1304/H/Hc/L0059
Lenke til Arkivportalen
Tromsøysund sokneprestkontor H: Øvrighetsfunksjoner
Hc: Lysningsbøker
L0059: Lysningsbøker
Lysningsprotokoll nr. 59/1919 - 1937 Troms fylke
Tromsøysund prgj.
Tromsøysund sokn
- Kirkebøker Personopplysninger Forlovelse, lysning og ekteskap Statlige arkiver Kirken