Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-342/G/Gc/L0001
Lenke til Arkivportalen
A-342: Brunlanes kirkebøker
G: Klokkerbøker
Gc: Klokkerbøker - Rekke III: Kjose sogn
L0001: Klokkerbok
Klokkerbok nr. III 1 /1866 - 1890 Vestfold fylke
Brunlanes prgj.
Kjose sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Konfirmasjon Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Statlige arkiver Kirken