Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-236/G/Ga/L0001
Lenke til Arkivportalen
Nes kirkebøker G: Klokkerbøker
Ga: Klokkerbøker - Rekke I: Hovedsoknet
L0001: Klokkerbok
Klokkerbok nr. I 1/1843 - 1872 Buskerud fylke
Nes prgj.
Nes sokn
Flå sokn
Notatside: Gravlinjene på kirkegården, statistikk og folketall. Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Død og begravelse Statlige arkiver Kirken