Innhold

Sør-Trøndelag


Trondheim by

Kildeinformasjon
SAT/A-1456/601/L0097
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag 601: Trondheim - Domkirken
L0097: Klokkerbok, Trondheim Domkirke
Klokkerbok nr. 601C15/1911 - 1921 Sør-Trøndelag fylke
Trondheim by
Domkirken sokn
- -