Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen SAB/A-79101/H/Hab
Lenke til Arkivportalen
A-79101: Vossestrand Sokneprestembete
H: Kyrkjelege funksjonar
Hab: Klokkarbøker
Klokkerbok nr. B 6 /1921 - 1946 Hordaland fylke
Vossestrand prgj.
Vinje sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Konfirmasjon Statlige arkiver Kirken