Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-79101/H/Hab
Lenke til Arkivportalen
Vossestrand Sokneprestembete H: Kyrkjelege funksjonar
Hab: Klokkarbøker
Klokkerbok nr. B 6 /1921 - 1946 Hordaland fylke
Vossestrand prgj.
Vinje sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Konfirmasjon Statlige arkiver Kirken