Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-338/G/Ga/L0004
Lenke til Arkivportalen
Borre kirkebøker G: Klokkerbøker
Ga: Klokkerbøker - Rekke I: Hovedsognet
L0004: Klokkerbok
Klokkerbok nr. I 4/1892 - 1913 Vestfold fylke
Borre prgj.
Borre sokn
Åsgårdstrand sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Statlige arkiver Kirken