Innhold

Oslo


Oslo by

Dødfødte - Den katolsk apostoliske menighet i Kristiania dissentersamfunn
Ukjent år Side 136
1900-1909 1903-1929 (s. 137)
1910-1919 1903-1929 (s. 137)
1920-1929 1903-1929 (s. 137)
Fødte barn av dissentere - Den katolsk apostoliske menighet i Kristiania dissentersamfunn
Ukjent år Side 94
1890-1899 1892-1893 (s. 95) 1894-1896 (s. 96) 1897-1898 (s. 97) 1899-1900 (s. 98)
1900-1909 1899-1900 (s. 98) 1901-1902 (s. 99) 1903-1904 (s. 100) 1905 (s. 101) 1906-1907 (s. 102) 1908-1909 (s. 103)
1910-1919 1910-1911 (s. 104) 1912-1913 (s. 105) 1914-1916 (s. 106) 1917 (s. 107) 1918-1920 (s. 108)
1920-1929 1918-1920 (s. 108) 1920 (s. 109) 1921-1922 (s. 110) 1923-1924 (s. 111) 1925-1927 (s. 112) 1928-1930 (s. 113)
1930-1939 1928-1930 (s. 113) 1931-1936 (s. 114) 1937-1938 (s. 115)
Viede dissentere - Den katolsk apostoliske menighet i Kristiania dissentersamfunn
Ukjent år Side 141
1890-1899 1894-1899 (s. 142)
1900-1909 1900-1905 (s. 143) 1906-1911 (s. 144)
1910-1919 1906-1911 (s. 144) 1912-1917 (s. 145) 1918-1921 (s. 146)
1920-1929 1918-1921 (s. 146) 1922-1928 (s. 147) 1929-1932 (s. 148)
1930-1939 1929-1932 (s. 148) 1933-1938 (s. 149)
Døde dissentere - Den katolsk apostoliske menighet i Kristiania dissentersamfunn
Ukjent år Side 159
1890-1899 1892-1895 (s. 160) 1896-1897 (s. 161) 1898-1901 (s. 162)
1900-1909 1898-1901 (s. 162) 1902-1904 (s. 163) 1905-1908 (s. 164) 1909-1911 (s. 166)
1910-1919 1909-1911 (s. 166) 1912-1914 (s. 167) 1915-1916 (s. 168) 1917-1920 (s. 169)
1920-1929 1917-1920 (s. 169) 1921-1922 (s. 170) 1923-1926 (s. 171) 1927-1930 (s. 172)
1930-1939 1927-1930 (s. 172) 1931-1934 (s. 173) 1935-1939 (s. 174)
Innmeldte dissentere - Den katolsk apostoliske menighet i Kristiania dissentersamfunn
Ukjent år Side 1
1890-1899 1892 (s. 2) 1893 (s. 3) 1894-1895 (s. 4) 1895-1897 (s. 5) 1898 (s. 6) 1899 (s. 7) 1899-1901 (s. 8)
1900-1909 1899-1901 (s. 8) 1901-1903 (s. 9) 1904-1905 (s. 10) 1906-1907 (s. 11) 1907-1909 (s. 12)
1910-1919 1910-1912 (s. 13) 1913-1914 (s. 14) 1914-1916 (s. 15) 1917-1919 (s. 16)
1920-1929 1920-1923 (s. 17) 1924-1926 (s. 18) 1927-1932 (s. 19)
1930-1939 1927-1932 (s. 19) 1933-1936 (s. 20) 1936-1939 (s. 21)
Utmeldte dissentere - Den katolsk apostoliske menighet i Kristiania dissentersamfunn
Ukjent år Side 62
1890-1899 1892-1897 (s. 63) 1897-1900 (s. 64)
1900-1909 1897-1900 (s. 64) 1901-1903 (s. 65) 1904-1906 (s. 66) 1906-1908 (s. 67) 1909-1910 (s. 68)
1910-1919 1909-1910 (s. 68) 1911-1913 (s. 69) 1914-1917 (s. 70) 1918-1921 (s. 71)
1920-1929 1918-1921 (s. 71) 1922-1931 (s. 72)
1930-1939 1922-1931 (s. 72) 1932-1937 (s. 73) 1937 (s. 74)
Annen liste - Den katolsk apostoliske menighet i Kristiania dissentersamfunn
Ukjent år Side 175
1890-1899 1892-1895 (s. 176) 1892-1897 (s. 190)
1900-1909 1900-1903 (s. 191) 1904-1908 (s. 192) 1909-1913 (s. 193)
1910-1919 1909-1913 (s. 193) 1915-1919 (s. 194)
1920-1929 1920-1922 (s. 195)
Notatside - Den katolsk apostoliske menighet i Kristiania dissentersamfunn
Ukjent år Notatside
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Etikett, tittel-, innholdsside
Blank side Side 22
Filmingsplakat Filmingsplakat
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Oslo SAO/PAO-0214/F/Fa/L0002
Den katolsk apostoliske menighet i Oslo F: Menighetsprotokoller
Fa: Menighetsprotokoller
L0002: Menighetsprotokoll for Kristiania
Dissenterprotokoll nr. 2 /1892 - 1937 Oslo fylke
Oslo by
Den katolsk apostoliske menighet i Kristiania diss.
Opptatte i menigheten 1892-1937. Utmeldte 1892-1937. Fødte 1892-1938. Dødfødte 1903-1929. Vigde 1894-1938. Døde 1892-1939. Innmeldte barn med foreldre 1892-1895. Underviste og eksaminerte barn 1920-1922. Annen liste: Innmeldte barn. Kirkebøker Personopplysninger Fødsel og dåp Konfirmasjon Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Dissentere Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver