Innhold

Oslo


Oslo by

Viede - Christi menighet dissentersamfunn
1920-1929 1920 (s. 2) 1921 (s. 3) 1922-1923 (s. 4) 1925 (s. 5)
1930-1939 1933 (s. 6) 1934-1936 (s. 7)
Løst vedlegg - Christi menighet dissentersamfunn
Ukjent år Løst vedlegg
Notatside - Christi menighet dissentersamfunn
Ukjent år Notatside
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Side 1
Blank side Side 8
Filmingsplakat Filmingsplakat
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Oslo Statsarkivet i Oslo SAO/PAO-0220/D/L0002
Lenke til Arkivportalen
Kristi menighet Oslo D: Vigselbøker
L0002: Vigselbok
Vigselsbok (dissentere) nr. 2 /1920 - 1936 Oslo fylke
Oslo by
Christi menighet diss.
- Kirkebøker Personopplysninger Forlovelse, lysning og ekteskap Dissentere Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver