Innhold

Oslo


Oslo by

Lysninger - Christi menighet dissentersamfunn
1910-1919 1919-1936 (s. 1)
1920-1929 1919-1936 (s. 1)
1930-1939 1919-1936 (s. 1)
Notatside - Christi menighet dissentersamfunn
Ukjent år Notatside
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Etikett, tittel-, innholdsside
Blank side Side 2
Filmingsplakat Filmingsplakat
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Oslo Statsarkivet i Oslo SAO/PAO-0220/D/L0001
Lenke til Arkivportalen
Kristi menighet Oslo D: Vigselbøker
L0001: Lysningsbok
Vigselsbok (dissentere) nr. 1 /1919 - 1936 Oslo fylke
Oslo by
Christi menighet diss.
- Kirkebøker Personopplysninger Forlovelse, lysning og ekteskap Dissentere Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver