Innhold

Oslo


Oslo by

Fødte og døpte - Christi menighet dissentersamfunn
Ukjent år Fødte og døpte
1900-1909 1903-1907 (s. 29) 1909-1912 (s. 30)
1910-1919 1909-1912 (s. 30) 1912-1921 (s. 31)
1920-1929 1912-1921 (s. 31) 1924-1930 (s. 32)
1930-1939 1924-1930 (s. 32) 1932-1936 (s. 33)
Viede - Christi menighet dissentersamfunn
Ukjent år Viede
1900-1909 1907-1909 (s. 47)
1910-1919 1910-1915 (s. 48) 1918-1920 (s. 49)
1920-1929 1918-1920 (s. 49) 1921-1925 (s. 50)
1930-1939 1933-1936 (s. 51)
Døde og begravede - Christi menighet dissentersamfunn
Ukjent år Døde og begravede
1900-1909 1904-1907 (s. 54) 1908-1914 (s. 55)
1910-1919 1908-1914 (s. 55) 1914-1919 (s. 56)
1920-1929 1920-1924 (s. 57) 1925-1932 (s. 58)
1930-1939 1925-1932 (s. 58) 1932-1937 (s. 59)
Dødfødte - Christi menighet dissentersamfunn
Ukjent år Dødfødte
1900-1909 1904-1926 (s. 40)
1910-1919 1904-1926 (s. 40)
1920-1929 1904-1926 (s. 40)
Innmeldte dissentere - Christi menighet dissentersamfunn
Ukjent år Innmeldte dissentere
1900-1909 1903 (s. 1) 1904 (s. 5) 1905 (s. 7) 1906 (s. 8) 1907 (s. 10) 1907-1909 (s. 11)
1910-1919 1910 (s. 12) 1911 (s. 13) 1911-1914 (s. 14) 1914-1918 (s. 15) 1918-1921 (s. 16)
1920-1929 1918-1921 (s. 16) 1921-1926 (s. 17) 1926-1929 (s. 43) 1929 (s. 44) 1929-1932 (s. 45)
1930-1939 1929-1932 (s. 45) 1932-1936 (s. 46) 1937 (s. 53)
Utmeldte dissentere - Christi menighet dissentersamfunn
Ukjent år Utmeldte dissentere
1900-1909 1903-1906 (s. 18) 1907-1911 (s. 19)
1910-1919 1907-1911 (s. 19) 1912-1915 (s. 20) 1916-1925 (s. 21)
1920-1929 1916-1925 (s. 21) 1926-1932 (s. 22)
1930-1939 1926-1932 (s. 22) 1933 (s. 23) 1933-1935 (s. 25) 1935-1938 (s. 26) 1938 (s. 27)
Notatside - Christi menighet dissentersamfunn
Ukjent år Notatside
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Etikett, tittel-, innholdsside
Blank side Side 28
Filmingsplakat Filmingsplakat
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Oslo Statsarkivet i Oslo SAO/PAO-0220/A/L0001
Lenke til Arkivportalen
Kristi menighet Oslo A: Menighetsprotokoller
L0001: Kirkebok
Dissenterprotokoll nr. 1 /1903 - 1938 Oslo fylke
Oslo by
Christi menighet diss.
Opptatte i menigheten til 1937. Utmeldte. Fødte til 1936. Dødfødte 1904-1926. Vigde 1907-1936. Døde 1904-1937. Kirkebøker Personopplysninger Fødsel og dåp Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Dissentere Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver