Innhold

Nordland


Bodø (Salten) prestegjeld

Viede - Bodø bysokn
Ukjent år Viede
1900-1909 1900 (s. 1) 1901 (s. 6) 1902 (s. 10) 1903 (s. 16) 1904 (s. 20) 1905 (s. 25) 1906 (s. 30) 1907 (s. 36) 1908 (s. 41) 1909 (s. 48)
1910-1919 1910 (s. 52) 1911 (s. 59) 1912 (s. 71) 1913 (s. 79) 1914 (s. 90) 1915 (s. 97) 1916 (s. 106)
Døde og begravede - Bodø bysokn
Ukjent år Side 121
1900-1909 1900 (s. 122) 1901 (s. 125) 1902 (s. 128) 1903 (s. 130) 1904 (s. 133) 1905 (s. 135) 1906 (s. 138) 1907 (s. 140) 1908 (s. 142) 1909 (s. 146)
1910-1919 1910 (s. 148) 1911 (s. 152) 1912 (s. 155) 1913 (s. 159) 1914 (s. 163) 1915 (s. 168) 1916 (s. 175)
Innflyttede - Bodø bysokn
Ukjent år Side 223
1900-1909 1900-1911 (s. 224)
1910-1919 1900-1911 (s. 224) 1912-1916 (s. 225)
Utflyttede - Bodø bysokn
Ukjent år Side 235
1900-1909 1900-1901 (s. 236) 1901-1903 (s. 237) 1903-1905 (s. 238) 1905-1907 (s. 239) 1907-1908 (s. 240) 1909-1912 (s. 241)
1910-1919 1909-1912 (s. 241) 1912-1914 (s. 242) 1914-1916 (s. 243)
Innmeldte - Bodø bysokn
Ukjent år Side 253
1900-1909 1900-1903 (s. 254) 1903-1908 (s. 255) 1909-1912 (s. 256)
1910-1919 1909-1912 (s. 256) 1912-1916 (s. 257)
Utmeldte - Bodø bysokn
Ukjent år Side 265
1900-1909 1900-1902 (s. 266) 1902-1906 (s. 267) 1907-1912 (s. 268)
1910-1919 1907-1912 (s. 268) 1912-1913 (s. 269) 1913-1915 (s. 270) 1916 (s. 271)
Borgerlig viede - Bodø bysokn
1900-1909 1900-1904 (s. 111) 1904-1909 (s. 112) 1909-1912 (s. 113)
1910-1919 1909-1912 (s. 113) 1913-1915 (s. 114) 1915-1916 (s. 115)
Dagregister - Bodø bysokn
Ukjent år Side 287
1900-1909 1900 (s. 288) 1901 (s. 294) 1902 (s. 300) 1903 (s. 306) 1904 (s. 311) 1905 (s. 317) 1906 (s. 323) 1907 (s. 329) 1908 (s. 335) 1909 (s. 341)
1910-1919 1910 (s. 347) 1911 (s. 353) 1912 (s. 360) 1913 (s. 367) 1914 (s. 374) 1915 (s. 380) 1916 (s. 387)
Notatside - Bodø bysokn
Ukjent år Side 397
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Etikett, tittel-, innholdsside
Blank side Side 181
Filmingsplakat Filmingsplakat
Kildeinformasjon
SAT/A-1459/801/L0012
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland 801: Bodø
L0012: Ministerialprotokoll, Bodø
Ministerialbok nr. 801A12/1900 - 1916 Nordland fylke
Bodø (Salten) prgj.
Bodø bysokn
Vigsel 1900-1916. Vigde dissentere 1900-1916 (fol. 111). Gravl. 1900-1916. Innfl. 1900-1916. Utfl. 1900-1916. Innmeldte 1900-1916. Utmeldte 1900-1916. Dagreg. 01.01.1900-31.12.1916. Kirkebøker Ministerialbøker Borgerlige vielser Personopplysninger Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Kirken