Innhold

Sør-Trøndelag


Oppdal prestegjeld

Kildeinformasjon
SAT/A-1456/678/L0912
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag 678: Oppdal
L0912: Klokkerbok, Oppdal
Klokkerbok nr. 678C01/1811 - 1824 Sør-Trøndelag fylke
Oppdal prgj.
Oppdal sokn
Ført kronologisk 12.10.1811-28.2.1824. Også navn på kommunikanter. -