Kildeinformasjon
SAT/A-1456/605/L0260
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag 605: Trondheim - Lademoen
L0260: Klokkerbok, Trondheim prestegjeld, Lademoen sokn
Klokkerbok nr. 605C07/1922 - 1942 Sør-Trøndelag fylke
Trondheim by
Lademoen sokn
Vigsel 11.10.1922-10.9.1938. Gravl. 10.11.1922-18.9.1942. -