Innhold

Sør-Trøndelag


Trondheim by

Viede - Domkirken sokn
Ukjent år Viede
1890-1899 1891 (s. 1) 1892 (s. 3) 1893 (s. 9) 1894 (s. 17) 1895 (s. 24) 1896 (s. 31) 1897 (s. 38) 1898 (s. 45) 1899 (s. 53)
1900-1909 1900 (s. 64) 1901 (s. 72) 1902 (s. 78) 1903 (s. 86) 1904 (s. 91) 1905 (s. 91e) 1906 (s. 91g) 1907 (s. 91l) 1908 (s. 91s) 1909
1910-1919 1910 1911
Døde og begravede - Domkirken sokn
Ukjent år Side 100
1890-1899 1891 (s. 101) 1892 (s. 103) 1893 (s. 111) 1894 (s. 120) 1895 (s. 128) 1896 (s. 136) 1897 (s. 143) 1898 (s. 150) 1899 (s. 156)
1900-1909 1900 (s. 161) 1901 (s. 167) 1902 (s. 172) 1903 (s. 179) 1904 (s. 182) 1905 (s. 185) 1906 (s. 189) 1907 (s. 192) 1908 (s. 196) 1909 (s. 201)
1910-1919 1910 (s. 207) 1911 (s. 213)
Innflyttede - Domkirken sokn
Ukjent år Side 256
1890-1899 1891-1904 (s. 257)
1900-1909 1891-1904 (s. 257) 1905-1910 (s. 258)
1910-1919 1905-1910 (s. 258)
Utflyttede - Domkirken sokn
Ukjent år Side 272
1890-1899 1891-1909 (s. 273)
1900-1909 1891-1909 (s. 273)
Innmeldte - Domkirken sokn
Ukjent år Side 288
1890-1899 1894-1901 (s. 289)
1900-1909 1894-1901 (s. 289) 1902-1909 (s. 290)
Utmeldte - Domkirken sokn
Ukjent år Side 294
1890-1899 1892-1893 (s. 295) 1894 (s. 296) 1895-1897 (s. 297) 1897-1899 (s. 298) 1899-1904 (s. 299)
1900-1909 1899-1904 (s. 299) 1905-1911 (s. 300)
1910-1919 1905-1911 (s. 300) 1911 (s. 301)
Viede dissentere - Domkirken sokn
1890-1899 1892 (s. 96) 1893 (s. 97) 1894 (s. 98) 1896-1898 (s. 99) 1898-1899 (s. 93) 1899-1910 (s. 94)
1900-1909 1899-1910 (s. 94)
1910-1919 1899-1910 (s. 94) 1911 (s. 95)
Døde dissentere - Domkirken sokn
1890-1899 1894-1908 (s. 254)
1900-1909 1894-1908 (s. 254)
Dagregister - Domkirken sokn
Ukjent år Side 304
1890-1899 1891 (s. 305) 1892 (s. 306) 1893 (s. 309) 1894 (s. 312) 1895 (s. 315) 1896 (s. 318) 1897 (s. 320) 1898 (s. 322) 1899 (s. 324)
1900-1909 1900 (s. 326) 1901 (s. 329) 1902 (s. 331) 1903 (s. 337) 1904 (s. 340) 1905 (s. 344) 1906 (s. 347) 1907 (s. 351) 1908 (s. 355) 1909 (s. 359)
1910-1919 1910 1911
Notatside - Domkirken sokn
Ukjent år Notatside
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Etikett, tittel-, innholdsside
Blank side Side 216
Filmingsplakat Filmingsplakat
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim SAT/A-1456/601/L0064
Lenke til Arkivportalen
Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag 601: Trondheim - Domkirken
L0064: Ministerialprotokoll, Trondheim Domkirke
Ministerialbok nr. 601A31 /1891 - 1911 Sør-Trøndelag fylke
Trondheim by
Domkirken sokn
Vigsel 3.9.1891-29.4.1911. Vigde diss. 1892-1911 (fol 93-99). Gravl. 5.8.1891-12.6.1911. Døde diss. 1894-1908 (fol 254). Innfl. 1891-1910. Utfl. 1891-1909. Innmeldte 1894-1909. Utmeldte 1892-1911. Dagreg. 9.8.1891-1.5.1911. Kirkebøker Ministerialbøker Personopplysninger Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Emigrasjon og flytting Dissentere Statlige arkiver Kirken