Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-1454/529/L0474
Lenke til Arkivportalen
Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Møre og Romsdal 529: Ålesund
L0474: Klokkerbok, Ålesund
Klokkerbok nr. 529C11 /1918 - 1938 Møre og Romsdal fylke
Ålesund prgj.
Ålesund sokn
Gravl. 3.1.1918-21.10.1938. Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver Kirken