Innhold

Nordland


Dverberg prestegjeld

Fødte og døpte - Dverberg sokn
Ukjent år Side 3
1890-1899 1897 (s. 4) 1898 (s. 7) 1899 (s. 9)
1900-1909 1900 (s. 12) 1901 (s. 14) 1902 (s. 16) 1903 (s. 18) 1904 (s. 21) 1905 (s. 24) 1906 (s. 27) 1907 (s. 31) 1908 (s. 34)
Konfirmerte - Dverberg sokn
Ukjent år Side 90
1890-1899 1897 (s. 91) 1898 (s. 95) 1899 (s. 98)
1900-1909 1900 (s. 101) 1901 (s. 105) 1902 (s. 109) 1903 (s. 111) 1904 (s. 113) 1905 (s. 117) 1906 (s. 120) 1907 (s. 124) 1908 (s. 127)
Viede - Dverberg sokn
Ukjent år Side 130
1890-1899 1897 (s. 131) 1898 (s. 132) 1899-1900 (s. 133)
1900-1909 1899-1900 (s. 133) 1900-1902 (s. 134) 1903 (s. 135) 1904 (s. 136) 1905 (s. 137) 1906 (s. 140) 1907 (s. 143) 1908 (s. 146)
Døde og begravede - Dverberg sokn
Ukjent år Side 154
1890-1899 1897 (s. 155) 1898 (s. 156) 1899 (s. 157)
1900-1909 1900 (s. 158) 1901 (s. 159) 1902 (s. 160) 1903 (s. 161) 1904 (s. 162) 1905 (s. 163) 1906 (s. 165) 1907 (s. 166) 1908 (s. 167)
Innflyttede - Dverberg sokn
Ukjent år Side 184
1890-1899 1898-1908 (s. 185)
1900-1909 1898-1908 (s. 185)
Utflyttede - Dverberg sokn
Ukjent år Side 192
1890-1899 1897-1908 (s. 193)
1900-1909 1897-1908 (s. 193)
1910-1919 1911 (s. 194)
Dødfødte - Dverberg sokn
Ukjent år Side 84
1890-1899 1897-1908 (s. 85)
1900-1909 1897-1908 (s. 85)
Innmeldte - Dverberg sokn
Ukjent år Side 198
1890-1899 1897-1903 (s. 199)
1900-1909 1897-1903 (s. 199) 1903-1908 (s. 200)
Utmeldte - Dverberg sokn
Ukjent år Side 206
1890-1899 1897-1898 (s. 207) 1898-1900 (s. 208)
1900-1909 1898-1900 (s. 208) 1901-1902 (s. 209) 1902-1904 (s. 210) 1904-1908 (s. 211) 1908 (s. 212)
Fødte barn av dissentere - Dverberg sokn
1890-1899 1897-1898 (s. 73) 1899 (s. 74) 1899-1902 (s. 75)
1900-1909 1899-1902 (s. 75) 1901-1904 (s. 76) 1903-1908 (s. 79) 1905-1906 (s. 77) 1907 (s. 78)
Døde dissentere - Dverberg sokn
1890-1899 1897-1903 (s. 180)
1900-1909 1897-1903 (s. 180) 1903-1906 (s. 181) 1906-1908 (s. 182) 1908 (s. 183)
Borgerlig viede - Dverberg sokn
1890-1899 1897-1900 (s. 150)
1900-1909 1897-1900 (s. 150) 1900-1904 (s. 151)
Dagregister - Dverberg sokn
Ukjent år Side 218
1890-1899 1897 (s. 219) 1898 (s. 221) 1899 (s. 223)
1900-1909 1900 (s. 225) 1901 (s. 227) 1902 (s. 229) 1903 (s. 231) 1904 (s. 233) 1905 (s. 236) 1906 (s. 239) 1907 (s. 242) 1908 (s. 245) 1909 (s. 248)
Notatside - Dverberg sokn
Ukjent år Side 1
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Side 1
Blank side Side 38
Filmingsplakat Filmingsplakat
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-1459/897/L1400
Lenke til Arkivportalen
Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland 897: Dverberg
L1400: Ministerialprotokoll, Dverberg prestegjeld, Dverberg sokn
Ministerialbok nr. 897A07 /1897 - 1908 Nordland fylke
Dverberg prgj.
Dverberg sokn
- Kirkebøker Ministerialbøker Borgerlige vielser Personopplysninger Fødsel og dåp Konfirmasjon Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Emigrasjon og flytting Dissentere Statlige arkiver Kirken