Kildeinformasjon
Statsarkivet i Hamar Statsarkivet i Hamar SAH/PREST-054/H/Ha/Hab/L0008
Lenke til Arkivportalen
Rendalen prestekontor H: Kirkelige handlinger
Ha: Kirkebøker
Hab: Klokkerbøker
L0008: Klokkerbok for Sjølie kap.
Klokkerbok nr. 8 /1914 - 1948 Hedmark fylke
Rendal prgj.
Sjøli sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Konfirmasjon Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Statlige arkiver Kirken