Kildeinformasjon
Statsarkivet i Hamar Statsarkivet i Hamar SAH/DOMPH-002/H/Ha/Hab/L0007
Lenke til Arkivportalen
Hamar prestekontor H: Kirkelige handlinger
Ha: Kirkebøker
Hab: Klokkerbøker
L0007: Klokkerbok
Klokkerbok nr. 7 /1933 - 1950 Hedmark fylke
Hamar prgj.
Hamar sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver Kirken