Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen SAB/A-79001/H/Hab
Lenke til Arkivportalen
A-79001: Voss sokneprestembete
H: Kyrkjelege handlingar
Hab: Klokkarbøker
Klokkerbok nr. F 2 /1913 - 1932 Hordaland fylke
Voss prgj.
Voss sokn
5- 95 Døde 1913-1932 Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver Kirken