Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen SAB/A-74201/H/Hab
Lenke til Arkivportalen
Austevoll Sokneprestembete H: Kyrkjelege handlingar
Hab: Klokkarbøker
Klokkerbok nr. A 6/1925 - 1938 Hordaland fylke
Austevoll prgj.
Austevoll sokn
1-118 1925-1938 3- 50 Døypte 1925-1938 62- 64 Konfirmerte 1934 65- 81 Konfirmerte 1926-1933 81- 94 Vigde 1926-1938 95-110 Døde 1925-1938 110-118 Konfirmerte 1935-1938 Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Konfirmasjon Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Statlige arkiver Kirken